เกี่ยวกับเรา

COOP NIX Co.,Ltd ก่อตั้งปี 2561 เพื่อยกระดับบริการของ HOST4PRO ให้ดียิ่งขึ้น โดย HOST4PRO เราเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 10 ปี แล้วได้เข้าจดทะเบียนบริษัท จำกัด เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและผลักดันตนเองให้สูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา และเราคือผู้นำด้าน Cloud Solution รุ่นใหม่และเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อเตรียมพร้อมกับการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต โฮสฟอร์โปร มุ่งมั่น ตั้งใจ ให้บริการลูกค้า Hosting , VPS , Dedicated , Co-location อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ .......


เนื่องจากว่าในปัจจุบันเราได้เล็กเห็นถึงความต้องการที่มากขึ้น และ ผลกระทบที่มาจากผู้ให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานเราจึงเสนอ โอสฟอร์โปร เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย CLOUD by CloudLinux OS ที่เป็นระบบจัดการที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการทั่วโลก บลา ๆ ๆ ๆ