ชื่อเล่น: ไอซี (เพื่อนชอบเรียก "ซี")
ภูมิลำเนา: จ.สกลนคร
เกิด: 18 พฤษภาคม 2531 (อายุ 28ปี)
ประวัติการศึกษา:
ประถมศึกษา: โรงเรียนสว่างวิทยา (ปัจจุบัน อนุบาลสว่างแดนดิน)
มัธยมศึกษาตอนต้น: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
มัธยมศึกษาตอนปลาย: โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ English Program
ปริญญาโท: สถาบันรัชต์ภาคย์ สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ความสนใจ: Programming (Java,XML,PHP,Android iOS) ​, Operating System, Sound Engineer, New Technology และ อื่นๆ
ความสำเร็จ:
2551 วันที่ 1 กันยายนเปิดให้บริการเว็บโฮสติ้งภายใต้ชื่อ IZ-HOST.COM
2552 Work and Travel@Kill Devil Hills,NC USA
2553 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2553-2554 รองผู้จัดการสถาบันเพิ่มทักษะการเรียนรู้นานาชาติ IIE อุดรธานี
2555 ผู้ร่วมจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด "ผาดงก่อแอดเวอร์ไทซิ่ง"
2555 Renew Brand IZ-HOST.COM มาเป็น Host4.PRO
2556 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สุดยอดเกมสำหรับวินโดวส์โฟน Microsoft TechDays & WOWZAPP-Ver 2013 โดย Microsoft Thailand
2559 เริ่มต้นกิจการ CooperIDC ศูนย์ข้อมูล และบริการ Managed Service ไม่ว่าจะเป็น Hosting , Private Server , VPS
2561 จัดตั้งบริษัท COOPNIX CO., LTD. และเดินหน้าพัฒนา Platform Cloud Solution เพื่อความเป็นเลิศในด้าน Hosting Provider